Ejendomsmæglervirksomhed

Ejendomsmæglervirksomhed

Ejendomsmæglervirksomhed

Er du interesseret i at købe eller sælge en ejendom?

Ud over private boligejendomme er vi også aktive inden for segmentet bolig- og erhvervsbygninger, investeringsejendomme, jord og erhvervsejendomme.

Uanset om lomme, off-market eller åbne lister - kontakt os, og vi vil tage os af markedsføringen af dine ejendomme.

Salg og udlejning

Med os ved din side som en pålidelig salgspartner kan du stole på et højt fagligt kvalifikationsniveau, professionel service og indgående kendskab til ejendomsmarkedet. Vi specialiserer os i formidling af boliger og investeringsejendomme af høj kvalitet. Takket være den intensive support fra en bred vifte af kunder er vi altid informeret om markedets aktuelle stemninger og krav. Dette giver os mulighed for til enhver tid at rådgive dig i overensstemmelse med markedet og hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger. Vi vil med glæde finde ud af mere om din ejendom. Du skal blot kontakte os – skriftligt, telefonisk eller via e-mail. Vi garanterer dig seriøsitet og diskretion under hele processen og videre.

Køb og leje

Du leder efter en passende ejendom - send os din søgeprofil...

Fordel for parterne - mægleren...

 • har de involverede parters tillid og derfor også kan sige ting, som den "endnu ikke deltagende partner" ikke kan eller ikke ønsker at sige til den anden uden at forstyrre forhandlingsklimaet,
 • træffer logiske og ikke-følelsesmæssige beslutninger efter fælles overenskomst,
 • kan udarbejde finansieringsplaner og kontrollere køberens/lejerens kreditværdighed
 • har et større kundepotentiale og flere distributionskanaler end en privat sælger
 • beskytter sine kunder mod alvorlige fejl,
 • påtager sig rådgiverens ansvar
 • har et højt niveau af forhandlingsevner på grund af erfaring,
 • og sparer alle tid og penge.

Vores ydelser...

 • Udarbejdelse/supplering af nødvendige dokumenter, om nødvendigt optimeringsforanstaltninger (bygning/udstyr) med henblik på at øge ejendommens markedsværdi
 • Præsentation af ejendommen fra oprettelsen af en høj kvalitet exposé til design og placering af reklamer (print / internet)
 • Indsamling af oplysninger om potentielle købere
 • Arrangement og udførelse af visningsaftaler
 • Prisforhandling og idriftsættelse af købs- og lejekontrakter
 • Tilvejebringelse og gennemgang af alle relevante dokumenter (f.eks. plantegninger, byggetilladelse, liste over behæftelser i bygninger, forsikringspolicer, energiattest)
 • Udnævnelse hos en notar og kontraktbehandling
® Sunny Side of Life, S.L. Alle rettigheder forbeholdes.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+34 608 71 12 7x (x=5+4)