Inversió

Inversió

Inversió

Oportunitats d'inversió en projectes d'obra nova a Mallorca

Beneficia't de la popularitat de Mallorca - Sunny Homes ofereix l'oportunitat d'invertir en projectes d'obra nova a Mallorca amb "Prime Properties"!

Depenent de l'abast del projecte i de les condicions específiques, dissenyarem un concepte individual juntament amb tu. Sunny Homes s'encarrega de l'adquisició, planificació, construcció i venda de tots els projectes.

El nostre objectiu és proporcionar diverses oportunitats d'inversió per satisfer les necessitats úniques dels nostres inversors. Actualment oferim les següents formes de participació:

  1. Com a accionista de la societat fundada específicament per al respectiu projecte, pots participar i beneficiar-te del benefici després de la deducció de l'impost de societats local, que actualment és del 25%, en funció de la teva participació en el capital.

  2. El capital entresòl permet als inversors participar amb un tipus d'interès fix anual, que es pot assegurar mitjançant la inscripció en el registre de la propietat. Aquesta inversió s'amortitzarà íntegrament al final del termini, inclosos els interessos garantits.

  3. A més, ara també oferim l'oportunitat de participar a través de préstecs amb ànim de lucre. Aquest instrument permet als inversors participar directament en l'èxit econòmic del projecte sense convertir-se en accionistes. L'amortització i els interessos d'aquest préstec depenen dels beneficis, cosa que crea un vincle més estret amb l'èxit del projecte. Les condicions dels préstecs participatius es pacten individualment per garantir flexibilitat i atractiu per als inversors.

Per al finançament extern provisional, cooperem amb diversos bancs i socis que complementen les nostres solucions de finançament.

Nosaltres, Sunny Side of Life, S.L. ("Sunny Homes"), volem assenyalar que la informació continguda en aquesta presentació té una finalitat merament informativa. Aquesta representació no és ni un anunci ni un fullet.

Una inversió no es fa sobre la base d'aquesta representació, sinó de mutu acord i en funció de la decisió individual d'inversió. La informació continguda en aquesta presentació només es posarà a disposició d'un nombre limitat d'usuaris autoritzats i servirà de base per a futures converses individuals.

No hi ha obligació de publicar un fullet. Cada inversor ha d'avaluar una inversió de manera independent i demanar assessorament als seus propis assessors legals, financers i fiscals.

® Sunny Side of Life, S.L. Tots els drets reservats.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+34 608 71 12 7x (x=5+4)