Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

GDPR:N 13 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATIEDOTE (SUORA KERUU) GDPR:N ARTIKLAN 14 MUKAISESTI (KOLMANNEN OSAPUOLEN SUORITTAMA KERUU)

KIINNOSTUNEILLE OSAPUOLILLE, ASIAKKAILLE, PALVELUNTARJOAJILLE TYÖNTEKIJÖILLE, HAKIJOILLE

Täten ilmoitamme sinulle, miten käsittelemme henkilötietojasi, joita keräämme ja tallennamme nimellä Sunny Side of Life, S.L. Henkilötiedot ovat sinuun liittyviä tietoja, jotka voivat johtaa tunnistamiseesi. Yksityiskohtaisesti:

1. Rekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja mahdollisen tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot

Vastuuhenkilö:

Elämän aurinkoinen puoli, SL

Oliver Gläser

Ronda Ponent 13

E-07620 Llucmajor, Baleaarit

Sähköposti olla [at] sunnysideoflife [.] sähköposti

Puhelin: +34 608 71 12 7x (x=5+4)

2. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Tietojen käsittely suoritetaan seuraaviin tarkoituksiin, jotka liittyvät asianomaisiin osapuoliin, asiakkaisiin, palveluntarjoajiin:

 • ottaa sinuun yhteyttä kiinnostuneena osapuolena, asiakkaana tai palveluntarjoajana sinulle esittämäsi tiedustelun tai kysymysten perusteella ja/tai sopimuksen aloittamiseksi tai toteuttamiseksi (todiste ja/tai sovittelu notaarin vahvistaman ostosopimuksen tekemisestä, todiste ja/tai välitys vuokrasopimuksesta, kehittyneen ja rakentamattoman maan arviointi, kaikkien kiinteistönhoitoyritykseen liittyvien asioiden käsittely, Kaivosvahingon käsittely ja muut käsittelytoimet, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta
 • suoramarkkinointia varten GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta
 • noudattaaksemme meitä koskevaa lakisääteistä velvoitetta, mukaan lukien velvoitteet muita yhdistyksiä, organisaatioita ja viranomaisia kohtaan, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.
 • Lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (jos olet antanut meille suostumuksesi käsittelyyn, jota ei ole jo laillistettu lailla) tai GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutettujen etujemme turvaaminen) ovat muita käsittelyn oikeusperustoja. Oikeutettu etu on esimerkiksi antaa sinulle suoramarkkinoinnin yhteydessä uutta tietoa, joka vaikuttaa tarpeelliselta ja/tai järkevältä sopimuksen varsinaisen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Tietojen käsittely suoritetaan seuraaviin työntekijöihin, hakijoihin liittyviin tarkoituksiin:

Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on ensisijaisesti työsuhteen perustaminen, toteuttaminen ja päättäminen, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Yksityiskohtaisesti:

 • ottaa sinuun yhteyttä hakijana tai työntekijänä, GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohta,
 • voidakseen toteuttaa olemassa olevan työsuhteen kanssasi, GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta,
 • noudattaaksemme meitä koskevaa lakisääteistä velvoitetta, mukaan lukien velvoitteet muita yhdistyksiä, organisaatioita ja viranomaisia kohtaan, erityisesti voidaksemme täyttää lakisääteiset velvoitteemme työnantajana vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön alalla, GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta yhdessä BDSG: n uuden 26 §: n kanssa.
 • Lisäksi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta (jos olet antanut meille suostumuksesi käsittelyyn, jota ei ole jo laillistettu lailla, GDPR:n 7 artikla yhdessä BDSG:n uuden pykälän 26 (2) kanssa) tai GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutettujen etujemme turvaaminen; esim. rikosten tutkinta (oikeusperuste § 26 (1) lause 2 BDSG-uusi) tai sisäinen viestintä) muodostavat muita käsittelyn oikeusperusteita. Oikeutettu etu on esimerkiksi tiedottaa sinulle operatiivisista tapahtumista.
 • Siltä osin kuin erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään GDPR:n 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tätä käytetään työsuhteen yhteydessä työlainsäädännön, sosiaaliturvalainsäädännön ja sosiaalisen suojelun mukaisten oikeuksien käyttämiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. terveystietojen luovuttaminen sairausvakuutusyhtiölle, Lisälomasta johtuvan vaikean vamman kirjaaminen ja vaikeavammaisen maksun määräytyminen). Tämä tehdään GDPR: n 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella yhdessä BDSG: n 26 §: n 3 momentin kanssa. Lisäksi terveystietojen käsittely voi olla tarpeen työkykysi arvioimiseksi BDSG: n uuden 9 artiklan 2 kohdan h ja 22 §: n 1 b kohdan mukaisesti.
 • Lisäksi erityisten henkilötietoryhmien käsittely voi perustua suostumukseen GDPR:n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja BDSG:n uuden pykälän 26 (2) mukaisesti (esim. työterveyshuolto).
3. Tietojen luokka

Käsittelemme seuraavia tietoluokkia suhteessa asianomaisiin osapuoliin, asiakkaisiin ja palveluntarjoajiin:

Kun otat meihin ensimmäisen kerran yhteyttä:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yrityksen nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Jos katseluaika on sovittu, voidaan vielä käsitellä:

 • Asunnon tai kiinteistön tyyppi, ikä, koko ja varustus, vuokra- tai ylläpitokustannusten määrä
 • Valokuvia/valokuvia kiinteistöstäsi ja sisustuksestasi
 • Kulutustiedot (lämmitys, vesi, sähkö, kiinteistöverot)
 • Kiinteistön energiatehokkuustodistuksen tiedot
 • Hinnat (esim. kiinteistösi, vuokrahinnat)
 • Tontti / kunnan alue
 • Lemmikkieläinten läsnäolo
 • Kotitaloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä
 • Asumiskelpoisuutta koskevan todistuksen olemassaolo tarvittaessa

Jos sopimusta ollaan tekemässä (määräaika ennen sopimuksen tekemistä), voidaan käsitellä myös seuraavia tietoryhmiä:

 • Syntymä
 • Kiinteistörekistereistä saatavat tiedot
 • Tiedot sopimuksista, arvioinneista, rakennustiedostoista, luetteloista kiinteistön rakennusrasitteista/pilaantuneista alueista
 • Tiedot ositusilmoituksista, eristäytymistodistuksista, pöytäkirjoista, vuositilinpäätöksistä, omaisuusyhteisöjen varausten määrästä
 • Kiinteistön vakuutustiedot
 • Ammatti
 • Työnantaja
 • SCHUFA/Tiedot
 • Pankkitili
 • Vakavaraisuutta koskevat tiedot
 • Merkinnät julkisiin velallisluetteloihin (esim. valaehtoinen todistus)
 • Häätömääräys/ennakkokielto vuokra-asioissa

Kun tehdään päätös sopimuksen erityisestä tekemisestä, voidaan käsitellä myös seuraavia tietoryhmiä:

 • Henkilökortin tiedot
 • Todiste tuloista

Käsittelemme seuraavia tietoluokkia työntekijöiden, hakijoiden osalta:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sukunimi, tyttönimi
 • Osoite
 • Seksi
 • Syntymäpäivämäärä
 • Syntymäpaikka
 • Kansallisuus
 • Yhteystiedot (esim. puhelin, sähköposti, faksi)
 • Siviilisääty
 • Vaikeavammaisuuden olemassaolo
 • Tilin tiedot
 • Aikaisempi työsuhde (ml. maahantulo- ja poistumispäivä)
 • Edellinen työnantaja
 • Koulun päättötodistukset
 • Oppisopimuskoulutus
 • Opinnot / harjoittelu
 • (jo otettu) Loma
 • Sairausloma (ml. työkyvyttömyystodistukset)
 • Terveystiedot (esim. yritysintegraatioiden hallinnan yhteydessä -BEM-)
 • Asema toiminnan alkaessa (oppilas, opiskelija, työntekijä, itsenäinen ammatinharjoittaja jne.)
 • Lomat
 • Verotiedot, veroluokka, verotunniste, sosiaaliturvatunnus, eläkevakuutusnumero
 • Nimitys
 • Sairausvakuutuksen tiedot
 • Tieto vapautuksesta pakollisesta eläkevakuutuksesta
 • Palkkaus/palkka
 • Pääomaa muodostavia etuuksia koskevat tiedot
 • Tiedot muista ammateista
 • Henkilöstömäärä
 • Työajanseurantatiedot
 • Osaamisalueita koskevat tiedot
 • Palkkatiedot

Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotka olemme laillisesti saaneet julkisesti saatavilla olevista lähteistä (esim. ammatilliset verkostot, kuten Xing jne.).

4. Tietojen vastaanottajat

Tietojen vastaanottajat voivat liittyä asianomaisiin osapuoliin, asiakkaisiin, palveluntarjoajiin:

 • Vuokranantaja, myyjä, omistaja
 • Vuokralaiset, ostajat
 • Talonmies
 • Perinnöllisen rakennusoikeuden antaja
 • Piirit/kaupungit/kunnat
 • Sensuroida
 • Nuohooja, energiakonsultti
 • Isännöitsijät
 • Mittauspalvelujen tarjoajat
 • Käsityöläinen
 • Apuohjelmat
 • Vakuutukset
 • Luottolaitosten
 • Asianajajat/notaarit
 • RÄTTI
 • Maanmittaustoimistot
 • Viemäri-/putkiremonttiyritykset
 • Veroneuvoja

Tietoja ei siirretä eikä ole tarkoituskaan siirtää muihin EU-maihin.

Tietojen vastaanottajat voivat liittyä työntekijöihin ja työnhakijoihin:

 • Viranomaiset (esim. eläkevakuutuslaitokset, sosiaaliturvalaitokset, veroviranomaiset, tuomioistuimet)
 • Työnvälitystoimisto
 • Asianajajat/notaarit
 • Veroneuvoja
 • Pankit, säästöpankit, luottolaitokset (SEPA-maksuliikenne)
 • Sairausvakuutus
 • Vakuutukset
 • Ulkopuoliset velalliset palkan ulosmittauksen yhteydessä
 • Maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjä henkilökohtaisen maksukyvyttömyyden tapauksessa

Tietoja ei siirretä eikä ole tarkoituskaan siirtää muihin EU-maihin.

5. varastoinnin kesto; Poisto

Tietoja säilytetään kulloisenkin tarkoituksen ajan. Tuo on. Tietojasi käsitellään vähintään sopimuksen voimassaolon ajan. Henkilötietosi poistetaan, kun kyseinen tarkoitus on saavutettu, ellei lakisääteiset tai sopimusvelvoitteet, kuten rahanpesulain (5 vuotta), kauppalain (6, 10 vuotta) tai verolainsäädännön (10 vuotta) mukaiset säilytysvelvoitteet, toisin kiellä. Muussa tapauksessa tietoja ei poisteta tarkoituksen saavuttamisen jälkeisenä aikana, jos se on edelleen tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Muiden vaatimusten säännöllinen vanhentumisaika on 3 vuotta (195 §), 197 §: n tapauksessa 30 vuotta. Jos asianomainen osapuoli päättää olla tekemättä sopimusta, tiedot poistetaan myös 6 kuukauden kuluttua (viimeisen yhteydenoton jälkeen). Asianosainen, jolla ei ole intressiä sopimuksen tekemiseen, voi vaatia rekisterinpitäjää vastaan, että hänen tietonsa on poistettava välittömästi. Elleivät tässä jaksossa esitetyt syyt päde.

Hylätyn työnhakijan tiedot poistetaan 4 kuukauden kuluttua hylkäävästä ilmoituksesta.

6. Oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR:n 15 artikla)

Sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietoja tallentamistamme tiedoistasi.

7. Oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR:n 16 artikla) tai poistaminen (GDPR:n 17 artikla)

Jos tietosi on tallennettu väärin tai puutteellisesti, sinulla on oikeus pyytää niiden korjaamista tai poistamista.

8. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR:n 18 artikla)

Voit pyytää käsittelyn rajoittamista GDPR: n 18 artiklan ehtojen mukaisesti, jos kiistät kerättyjen tietojen paikkansapitävyyden, jos käsittely on laitonta tai käsittelyn tarkoitus on täytetty tai jos olet vastustanut käsittelyä GDPR: n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

9. Oikeus peruuttaa suostumus (GDPR:n 7 artiklan 3 kohta)

Siinä määrin kuin henkilötietojesi käsittely tiettyä tarkoitusta varten perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa sen milloin tahansa; Tietojenkäsittely on kuitenkin laillista siihen asti, kunnes peruutuksesi.

Peruuttaminen on osoitettava osoitteeseen:

Elämän aurinkoinen puoli, SL

Ronda Ponent 13

E-07620 Llucmajor, Baleaarit

Sähköposti be[at]sunnysideoflife. [sähköposti]

Puhelin: +34 608 71 12 7x (x=5+4)

10. Oikeus vastustaa käsittelyä (GDPR:n 21 artikla)

(1) Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu etujen vertailuun, voit vastustaa käsittelyä rekisterinpitäjän kanssa GDPR:n 21 artiklan mukaisesti. Näin on erityisesti silloin, kun käsittely ei ole tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi, vaan se perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan e ja/tai f alakohdan oikeusperustaan. Jos haluat vastustaa, pyydämme sinua selittämään syyt, miksi meidän ei pitäisi käsitellä henkilötietojasi niin kuin käsittelemme. Jos vastustat perustellusti, tarkistamme tilanteen ja joko lopetamme tai mukautamme tietojenkäsittelyä tai näytämme sinulle pakottavat lailliset syyt, joiden perusteella jatkamme käsittelyä.

(2) Voit tietenkin milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mainontaa ja tietojen analysointia varten.

Voit ilmoittaa meille GDPR:n 21 artiklan mukaisesta vastustuksestasi käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

Elämän aurinkoinen puoli, SL

Oliver Gläser

Ronda Ponent 13

E-07620 Llucmajor, Baleaarit

Sähköposti be[at]sunnysideoflife. [sähköposti]

Puhelin: +34 608 71 12 7x (x=5+4)

11. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR:n 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada tietosi – jotka toimitetaan Sunny Side of Life, S.L.:lle – ja siirtää ne kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että se on teknisesti mahdollista.

12. Oikeus tehdä valitus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että tietojesi käsittely on lainvastaista. Sunny Side of Lifesta vastaava S.L. on Berliinin tietosuoja- ja tiedonvapausvaltuutettu.

13. Tietolähde

Yleisesti saatavilla olevat lähteet:

Tiedot joukkotiedotusvälineissä, kuten

 • Sanomalehtiä
 • Aikakauslehdet
 • Yleisradiotoiminta (radio ja televisio)

Verkkosivustoilla annettavat tiedot

Kaikille jaettavat tiedot tietovälineistä, kuten

 • Kirjat
 • Osoite- ja puhelinluettelot

kaikkien saatavilla olevissa rekistereissä olevat tiedot, kuten

 • Kaupparekisteri
 • Väestörekisterit vain niistä tiedoista, jotka ovat saatavilla yksinkertaisissa väestörekisteritiedoissa.
14. Onko sinulla velvollisuus antaa tietosi?

Voidaksemme ottaa sinuun yhteyttä, esim. Jotta voimme vastata meitä koskeviin kysymyksiisi, sinun on annettava meille asianmukainen yhteysosoitteesi (esim. sähköpostiosoite), josta voimme tavoittaa sinut. Muut edellä luetellut tietoluokat ja niihin liittyvät yksittäiset tiedot ovat välttämättömiä esimerkiksi arvioinnin tai valintapäätöksen tekemiseksi. Lisäksi tietoja tarvitaan esimerkiksi lakisääteiset vaatimukset täyttävän sopimuksen tekemiseen kanssasi, laskujen laatimiseen jne. Ilman vaadittujen tietojen antamista emme voi tehdä sopimusta kanssasi emmekä siten tarjota sinulle palveluamme.

15. Automaattinen päätöksenteko (ml. profilointi)

Kun etsintä- tai myyntitilaus tehdään välitysohjelmiston kautta, automaattinen valinta tehdään haetun/tarjotun kiinteistön tyypin ja haetun/tarjotun kohteen sijainnin perusteella.

Huomautus: Luettavuuden parantamiseksi käytettiin yleensä maskuliinista oikeinkirjoitusta. Tässä vaiheessa huomautamme nimenomaisesti, että tarkoitetaan sekä maskuliinista että feminiinistä kirjoitusasua.

Suostumus tietosuojaan

Käyttämällä palveluita käyttäjä suostuu siihen, että Sunny Side of Life, S.L. käsittelee ja tallentaa henkilötietoja, kuten etunimen, sukunimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tämä tehdään vuokra- tai ostosopimuksen todistamiseksi ja/tai järjestämiseksi tai kehittyneen ja rakentamattoman maan arvioimiseksi. Kaikki tai osa näistä tiedoista välitetään kolmansille osapuolille – olen lukenut seuraavat tiedot tietosuojasta sekä tiedonantovelvollisuudesta ja läpinäkyvyydestä. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta varten. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, lähetä kirjallinen suostumusilmoitus osoitteeseen Sunny Side of Life, S.L., Ronda Ponent 13, E-07620 Llucmajor tai sähköpostitse osoitteeseen be[at]sunnysideoflife. [sähköposti].

Mitä tietoja keräämme?

Jos päätät pyytää kiinteistön esittelyä kiinteistön ostamista / vuokrausta varten, tallennamme mahdollisen ostajan tai vuokralaisen otsikon, etu- ja sukunimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Tämä tehdään GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan b oikeusperustan nojalla.

Jos tilaat hakupyynnön kiinteistön ostamiseksi/vuokraamiseksi, tallennamme mahdollisen ostajan tai vuokralaisen otsikon, etu- ja sukunimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä hakuprofiilisi tiedot (esim. etsimäsi kiinteistön koko, sijainti, hinta). Tämä tehdään GDPR: n 6 artiklan 1 kohdan a oikeusperustan nojalla. Voit peruuttaa tämän pyynnön milloin tahansa.

Jos haluat vuokrata kiinteistön katselun jälkeen, pyydämme vuokranantajalta itseilmoitusta, jossa on hyväksytyt ja asiaankuuluvat tiedot sinusta tulevana vuokralaisena. Jos sinä ja omistaja haluatte sitten tehdä vuokrasopimuksen, välitämme tietosi Creditreformille luottotarkistusta varten etukäteen antamallasi suostumuksella. Lisätietoja on jäljempänä liitteenä olevassa tiedonanto- ja avoimuusvelvoitteessa.

Jos haluat ostaa kiinteistön, keräämme lisätietoja, kuten syntymäajan, verotunnisteen ja aviovarallisuusjärjestelmän notaarin vahvistaman ostosopimuksen valmistelua varten. Välitämme nämä tiedot notaarille notaarin vahvistaman ostosopimuksen valmistelua varten. Lisäksi rahanpesulain mukaan meidän on tehtävä kopio henkilökortistasi ja säilytettävä sitä 5 vuotta. Lisätietoja on jäljempänä liitteenä olevassa tiedonanto- ja avoimuusvelvoitteessa.

Jos ohjeistat meitä ottamaan sinuun yhteyttä kiinteistön myynnistä/vuokraamisesta, neuvoja tai kiinteistöjen arviointia varten, tallennamme omistusoikeutesi, etu- ja sukunimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi sekä kaikki annetut kiinteistötiedot. Tämä tehdään EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b kohdan oikeusperustan nojalla. Lisätietoja on jäljempänä liitteenä olevassa tiedonanto- ja avoimuusvelvoitteessa.

Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä rahoitusta varten yhteistyökumppanimme Raiffeisenbank Aschaffenburgin kautta, välitämme tittelisi, etu- ja sukunimesi sekä puhelinnumerosi Raiffeisenbank Aschaffenburgille - mutta tietenkin vain nimenomaisesta pyynnöstäsi ja etukäteen annetulla suostumuksella. Tämä tehdään EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a kohdan oikeusperustan nojalla.

Haluamme huomauttaa, että tiedonsiirrossa Internetissä (esim. sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietoja ei ole mahdollista suojata täysin kolmansien osapuolten pääsyltä.

Mitä tiedoillesi tapahtuu?

Tietojasi ei myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille ilman lupaa muista taloudellisista syistä.

® Sunny Side of Life, S.L. Kaikki oikeudet pidätetään.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+34 608 71 12 7x (x=5+4)